Về chúng tôi

SUMICO logo ③

 

Sumico trân trọng sự ủng hộ của Quý khách hàng tới các hoạt động kinh doanh của Sumico Lubricant Co.,Ltd. Năm 1957, Sumico bắt đầu sản xuất loại dầu bôi trơn với thành phần chính là Molybdenum Disulfide (MoS2) với mục đích ứng dụng hiệu quả molybdenite tinh khiết, mà Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. Đã khai thác từ mỏ Hirase tại tỉnh Gifu. Sau đó, Sumico đã được thúc đẩy sự tăng trưởng sức mạnh kỹ thuật thông qua việc chuyển giao công nghệ từ việc nâng cấp công ty nước ngoài/mở rộng mạng lưới bán hàng và tăng năng suất sản xuất. Sumico cũng đã làm việc để mở rộng kinh doanh với sự phát triển và phát hành những sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, sự thay đổi của thị trường, ví dụ như định hướng về việc tiết kiệm năng lượng,…Hiện nay, Sumico không ngừng cung cấp những giải pháp với tư cách là nhà sản xuất dầu bôi trơn, với hơn 530 loại.

Sumico không ngừng theo đuổi chất lượng, và chúng tôi tự hào về sản phẩm sản xuất đáp ứng khách hàng theo các chính sách phát triển “chúng tôi chỉ cung cấp cho khách hàng  những sản phẩm tốt. Sumico mong rằng thế giới chỉ có những sản phẩm đem lại kết quả tốt”. Sumico có sự tự tin rất lớn về sức mạnh kỹ thuật dựa trên kỹ thuật bôi trơn (hay ma sát học), và đề xuất các giải pháp về vấn đề môi trường khi sử dụng các thiết bị/máy móc.

Hơn nữa, Sumico đã tiếp tục tiến vào các lĩnh vực mới như bán hàng chi tiết và dịch vụ kỹ thuật cũng như khả năng phát triển công nghệ, để đáp ứng nhanh chóng tới nhu cầu của thị trường.

Dựa trên triết lý của công ty, Sumico sẽ liên tục cải tiến về kỹ thuật bôi trơn (hay ma sát học) để giải quyết mọi vấn đề trong lĩnh vực bôi trơn, cung cấp sản phẩm và dịch vụ thỏa mãn khách hàng, Sumico sẽ liên tục phấn đấu với niềm tin tương tự trong tương lai. Việc tiếp tục hướng dẫn và ủng hộ của Quý khách hàng tới doanh nghiệp sẽ luôn được đánh giá cao.

Tetsurou Suzuki,
Chủ tịch
Sumico Lubricant Co., Ltd.