Chính sách môi trường

CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG

Sumico Lubricant Co.,  Ltd. sản xuất và buôn bán chất bôi trơn mà chủ yếu là dầu và mỡ công nghiệp, và chúng đóng một vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực máy móc công nghiệp, bằng cách giảm ma sát dẫn đến cải thiện mức tiêu thụ nhiên liệu, giảm tiếng ồn và rung động và tuổi thọ lâu dài của các linh kiện máy móc.

Là một thành viên của hội khai thác dầu mỏ kim loại Sumimoto, đã khắc phục được những vấn đề về môi trường trong hơn 400 năm trong lĩnh vực khai thác/lọc dầu của họ, Sumico Lubricant Co,. Ltd kế thừa tinh thần và trí tuệ của những người có thâm niên và góp phần làm giảm tác động đến môi trường thông qua việc kinh doanh dầu nhờn. Hơn nữa để lại một Trái Đất đẹp và thoải mái cho thế hệ sau, chúng tôi sẽ tham gia vào các hoạt động bảo tồn môi trường tự nguyện và tiếp tục với việc thiết lập các chính sách môi trường sau đây:

  1. Chúng tôi sẽ thiết lập mục tiêu môi trường và giải quyết các hoạt động bảo vệ môi trường thông qua sự tham gia của các nhân viên nhiều nhất có thể về mặt kỹ thuật và tài chính, và làm việc để duy trì và cải thiện hiệu suất môi trường bằng cách thường xuyên kiểm tra các mục tiêu.
  2. Chúng tôi thực hiện theo quy định của pháp luật, quy định và pháp lệnh được cung cấp để bảo vệ môi trường và các yêu cầu khác mà chúng tôi đã thoả thuận.
  3. Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện hệ thống quản lý môi trường và làm việc để cải thiện chất lượng của hệ thống bảo vệ môi trường cũng như phòng tránh ô nhiễm môi trường.
  4. Chúng tôi sẽ thúc đẩy các hoạt động ưu tiên vào các mục sau đây, liên quan đến hoạt động của các phòng ban sản xuất, phát triển và quản lý các chất bôi trơn.
  5. Chúng tôi sẽ sắp xếp phân loại rác thải và tăng cường tái chế, tái sử dụng.
  6. Chúng tôi sẽ thúc đẩy các hoạt động tiết kiệm năng lượng, như tiết kiệm điện trong thiết bị sản xuất và các cơ sở ngẫu nhiên.
  7. Chúng tôi sẽ làm việc để giảm tải cho môi trường
  8. Chúng tôi sẽ thông qua “Chính sách Môi trường” tới toàn bộ nhân viên và công bố tới công chúng.

Ngày 1 tháng 4 năm 2015

Tetsurou Suzuki,

Giám đốc

Sumico Lubricant Co,. Ltd.

Tin Liên Quan