Chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001

iso14001_e

iso9001_e

 

Nhà máy của chúng tôi đã được chứng nhận “tiêu chuẩn ISO 9002”, đó là một trong những hệ thống quản lý chất lượng, vào ngày 21 tháng 9 năm 1998 bởi Liên hiệp các nhà Khoa học và Kỹ sư Nhật Bản (JUSE/đổi mới vào ngày 21 tháng 9 năm 2001). Sau đó, Nhà máy được chứng nhận “tiêu chuẩn ISO 9001” bởi JUSE, thông qua sự chấp thuận kiểm tra chuyển đổi hệ thống từ tiêu chuẩn ISO 9002 (ngày 21 tháng 9 năm 2004)

Tại nhà máy, chúng tôi sản xuất hàng trăm chủng loại chất bôi trơn đặc biệt. Vì thế, chứng nhận này mang ý nghĩa rằng chúng tôi có hệ thống quản lý chất lượng toàn cầu, có thể được cung cấp những sản phẩm chất lượng cao, trong quá trình thu mua, sản xuất và vận chuyển.

Tin Liên Quan