Nghiên cứu và phát triển

Để sử dụng molybdenite như chất bôi trơn chắc chắn, Sumico bắt đầu hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ để sản xuất bột mịn MoS2 từ molybdenite, và cho đến nay các hoạt động này được phát triển với các công kệ phân tán bột mịn tới các loại dầu bôi trơn. Khi công nghệ ngày một phát triển, việc phát triển công nghệ của Sumico là rất cần thiết, không gắn với những thứ hiện có cũng như chuyển giao công nghệ ra nước ngoài.

Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển (R&D) của Sumico có các nhóm đại diện cho các sản phẩm đang có và các nhóm khác dành cho nghiên cứu và phân tích các sản phẩm mới. Mục đích để đáp ứng nhanh nhất tới nhu cầu đa dạng của thị trường. Sản phẩm được thương mại hóa thông qua việc lặp lại thử nghiệm và sai sót, bởi vì chúng được giả định áp dụng trong điều kiện khắc nghiệt. Ví dụ như những loại dầu bôi trơn được thử nghiệm dưới 200°C hoặc cao hơn.

Hơn nữa, trách nhiệm của Sumico là loại bỏ các chất được kiểm soát dẫn đến việc ô nhiễm môi trường, nóng lên toàn cầu và suy thoái môi trường làm việc. Do đó, Sumico tiến hành phát triển/cải tiến chúng, với sự nhận biết “môi trường và an toàn” như các vấn đề quan trọng và cân nhắc việc loại bỏ các chất được kiểm soát.

Sumico cố gắng cung cấp những sản phẩm tốt nhất có thể cũng như những ứng dụng của chúng để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Tin Liên Quan